Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 324/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-05

Skarga A. P. - P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SAB/Op 60/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Op 135/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza Służby Więziennej

II SA/Op 778/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu mieszkania

II SA/Op 289/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi P. A. na Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza Służby Więziennej odrzucić skargę.