Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 543/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależenie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-23

Sprawa ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SO/Op 12/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie dodatku energetycznego

II SA/Op 340/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Op 358/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 298/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego na skutek wniosku adwokat A. R. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

II SO/Op 37/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2