Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 340/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego na skutek wniosku adwokat A. M. R. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

II SA/Op 336/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego

II SAB/Op 133/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 626/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego

II SAB/Op 82/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 130/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-27

Sprawa ze skargi I. M. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 172/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SAB/Op 82/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 26/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 172/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżone postanowienie.
1   Następne >   3