Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 452/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 49/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy