Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 14/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 315/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

II SA/Op 365/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 16 ust. 2 zdanie drugie, § 16 ust. 4 i § 19 ust.

II SA/Op 345/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego we wznowionym postępowaniu

II SA/Op 15/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego