Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 558/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 256/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 174/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 179/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 172/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-08-26

Sprawa ze skargi M. A. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy