Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SO/Op 2/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 166/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia na bezczynność w sprawie równoważnika za remont lokalu

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego przyznać radcy prawnemu R. K. od Skarbu Państwa

II SA/Op 52/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 146/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zażalenia na bezczynność w sprawie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SO/Op 2/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 554/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 26/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-09

Sprawa ze skargi A. K. na Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie dodatku mieszkaniowego