Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SO/Op 24/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie o dodatek mieszkaniowy

II SA/Op 575/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 324/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 431/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-20

Sprawa ze skargi M. M. i M. M. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy na skutek wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 176/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SO/Op 24/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego , sygn. akt II SO/Op 24/13

II SA/Op 305/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SO/Op 23/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 274/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-26

Sprawa ze skargi B. A. na pismo Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego