Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Op 72/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego

II SA/Op 241/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z. na akt Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 391/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

II SA/Op 239/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania funkcjonariuszowi Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 310/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Sprawa ze skargi M. K. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 481/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego nieprawomocnym wyrokiem WSA w Opolu w sprawie ze skargi M. Z. na akt Burmistrza Grodkowa , nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy

II SA/Op 454/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego znajdującego się w dyspozycji Policji

II SA/Op 440/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 284/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-07

Sprawa ze skargi R. B. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy ustalenia uprawnienia do oddania w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy