Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 190/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy