Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III OZ 791/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu

III OSK 4906/21 - Wyrok NSA z 2022-02-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Op 172/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-08-26

Sprawa ze skargi M. A. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy