Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OSK 4906/21 - Wyrok NSA z 2022-02-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu