Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

I SA/Wa 1362/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-16

Sprawa ze skargi P. B. na Urząd Miasta W. w przedmiocie odmowy zamiany lokalu mieszkalnego