Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 450/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-14

Sprawa ze skargi M. P. na opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej z upoważnienia Burmistrza A. w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie umieszczenia na liście uprawnionych do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego postanowił : odrzucić skargę.

II SAB/Po 8/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta D. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1293/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi K. P. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

I OZ 196/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi W. F. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Limanowa w przedmiocie przyznania komunalnego lokalu mieszkalnego