Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Op 40/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 662/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi Z. R. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie ustalenia zmiany wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy '[...]'.

II SA/Op 505/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi M. A. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego