Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ol 483/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1382/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi K. P. na akt Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odmowy wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony

II SA/Ol 483/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-17

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Burmistrza w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Ol 483/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Burmistrza w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Ol 483/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Burmistrza w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego