Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ol 926/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi K. S. na akt Burmistrza w przedmiocie odmowy wpisania na listę osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 504/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia A. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

II SA/Sz 265/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-24

Sprawa ze skargi A. W. na pismo Burmistrza Gminy w przedmiocie prolongaty spłaty należności czynszowych za lokal mieszkalny

II SA/Sz 1036/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi G. R. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie ustalenia stawek czynszu

I OZ 688/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w Gryfinie na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr [...] w przedmiocie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 274/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-26

Sprawa ze skargi B. A. na pismo Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego

II SA/Sz 504/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w przedmiocie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino