Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Op 72/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego na skutek wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych

I OSK 2461/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w przedmiocie wniosku o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SAB/Sz 44/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 962/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-13

Sprawa ze skargi D. I. oraz A. I. na działanie Burmistrza w przedmiocie zgody na podział lokalu

III SAB/Kr 83/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Sprawa ze skargi K. W. na Burmistrza Miasta w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej

II SAB/Sz 44/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego

I OSK 420/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu