Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Go 107/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 147/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Sprawa ze skargi M. W. na czynność Burmistrza w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

II SAB/Go 108/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wznowienia umowy o najem lokalu

II SA/Go 574/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-13

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego na okres od [...] sierpnia 2013 r. do [...] stycznia 2014 r.

II SA/Go 764/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego na okres od [...] lutego 2014 r. do [...] lipca 2016 r.

II SA/Go 574/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-13

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego na okres od [...] r. do [...] r.

II SA/Sz 981/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na akt Burmistrza C. w przedmiocie skreślenia z listy osób oczekujących na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy C.

II SAB/Go 175/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-22

Wniosek M.B. o udzielenie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy

II SA/Go 574/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego na okres od [...] r. do [...] r.
1   Następne >   2