Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Ol 51/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-09

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy '[...]' w przekazaniu odwołania w sprawie przyznania lokalu

II SA/Sz 277/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na oświadczenie Burmistrza C. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej w tym do umieszczenia na liście mieszkaniowej

I OSK 2729/17 - Postanowienie NSA z 2018-06-07

Wniosek w przedmiocie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta L.

IV SA/Wr 428/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-16

Sprawa ze skargi Z. T. na Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego

II SA/Go 531/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-13

Sprawa ze skargi M.M. na działania Burmistrza w przedmiocie wypowiedzenia umowy najmu lokalu

II SO/Wa 54/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w celu wniesienia skargi w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy [...]