Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III OSK 6561/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w przedmiocie udzielenia pomocy mieszkaniowej w formie wynajęcia na czas nieoznaczony zajmowanego lokalu