Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 172/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-08-26

Sprawa ze skargi M. A. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy