Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1100/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie bezczynności organu w zakresie rozpoznania wezwania

II SA/Wa 1450/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia postanowienia

II SA/Wa 164/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Skarga H. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o zwolnienie z dyspozycji Policji lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2480/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przymusowego opróżnienia lokalu

II SAB/Wa 86/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niewydania decyzji zobowiązującej do opuszczenia mieszkania

II SA/Wa 1440/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zarzutu niedopuszczalności egzekucji opróżnienia mieszkania za nieuzasadniony

II SA/Wa 1719/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-02

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1345/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

Sprawa ze skargi Z. Ż. na pismo Zastępcy Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania decyzji o zwolnieniu zajmowanej kwatery stałej

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   32