Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-05

Skarga A. P. - P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej