Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 23/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi A. J. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SA/Op 284/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-20

Sprawa ze skargi R. B. na akt Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy ustalenia uprawnienia do oddania w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 284/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-07

Sprawa ze skargi R. B. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy ustalenia uprawnienia do oddania w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy