Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 142/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 479/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-11-09

Sprawa ze skargi C. C. na pismo Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia wniosku o umieszczenie na liście osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Opola