Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 303/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

II SA/Op 330/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu