Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 305/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 75/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy