Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6219 Inne o symbolu podstawowym 621 X

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-23

Sprawa ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SO/Op 12/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie dodatku energetycznego

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Op 298/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego na skutek wniosku adwokat A. R. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

II SA/Op 298/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego