Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 324/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie uznania konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

IV SA/Po 154/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-06

Wniosek w przedmiocie uznania za koniecznego do sprawowania opieki

IV SA/Gl 267/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie uznania konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny