Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Gl 991/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego nad członkiem rodziny

IV SA/Wr 50/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi W. B. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 241/08

II SA/Rz 878/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

II SA/Bd 235/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Ol 913/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi M. J. na pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej