Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 590/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych