Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 1963/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

II GZ 13/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 1579/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjny...

II GZ 9/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GZ 212/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GZ 232/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GZ 258/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 188/17 - Postanowienie NSA z 2019-09-17

Skarga P P - H 'V' Sp. z o.o. w K na wyrok NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych