Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 421/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji odbiornika radiofonicznego i ustalenia opłaty za jego użytkowanie