Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 215/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-16

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum

II SA/Rz 979/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania skarżonej uchwały

II SA/Rz 1108/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność wójta

II SA/Rz 215/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

II SAB/Rz 10/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w sprawie skargi na działalność Wójta GminyI. -