Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Rz 123/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w sprawie podjęcia uchwały o odwołaniu sołtysa -

II SA/Rz 1213/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmian w statucie sołectwa

II SA/Rz 640/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi dotyczącej przeprowadzenia wyborów na sołtysa -

II SA/Rz 640/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi T. M. na 'decyzję Rady Gminy [...]' w przedmiocie wyborów na sołtysa