Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 99/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w przedmiocie zmiany granic sołectw Pogwizdów Nowy i Rudna Mała

II SA/Rz 470/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy [...] w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [...] -

II SA/Rz 418/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-04-26

Sprawa ze skargi Inicjatora Referendum Lokalnego w sprawie utworzenia Gminy [...] na niedotrzymanie przez Radę Gminy [...] terminu na podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego -

II SA/Rz 416/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-04-26

Sprawa ze skargi Inicjatora Referendum Lokalnego w sprawie utworzenia Gminy [...] na niedotrzymanie przez Radę Gminy [...] terminu na podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego -

II SA/Rz 1293/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Trzebownisko w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzebownisko -

II SA/Rz 859/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-08-08

Skarga M. I. na uchwałę Nr XLIX/275/2021 Rady Gminy Medyka w przedmiocie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Medyka