Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Op 308/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Paczków składników mienia komunalnego do korzystania

II SA/Op 9/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia 'A' Oddziału [...] w B. na pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w B. w przedmiocie działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w B.

II SA/Wr 2561/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie jednostek pomocniczych

II SA/Wr 2563/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie statutu gminy

II SA/Op 307/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie i nadania statutu

II SA/Wr 1545/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy w Olesno w przedmiocie radnych