Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 47/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w przedmiocie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia wkładów w spółce

II SA/Op 170/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Op 170/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Op 58/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kolonowskiem w przedmiocie statutu ośrodka pomocy społecznej

II SA/Op 188/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie statutu

II SA/Op 225/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie statutu sołectwa