Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 228/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OZ 392/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji