Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 342/10 - Wyrok NSA z 2011-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1745/10 - Wyrok NSA z 2011-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 648/11 - Wyrok NSA z 2011-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa nieruchomości

I OSK 1562/11 - Wyrok NSA z 2011-12-07

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1350/10 - Wyrok NSA z 2011-08-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji