Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1126/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 965/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

I OW 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. dotyczącego przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S., powiat G., stanowiącej w dacie przejęcia własność M. i T. W.

IV SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OW 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. T. znak: (...) w zakresie przejęcia na własność Państwa nieruchomości ziemskiej w S. /Miasto S./ po P. S. i P. z W. S.

II SA/Ke 883/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody po wyroku uchylającym decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość nie podpada pod działanie przepisów dekretu PKWN

I OW 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w O. nr [...] dotyczącej przymusowego wykupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w P. oznaczonej jako działki nr [...] i [...] o pow. [...] ha, stanow...

I OW 144/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. B. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: (...) w części dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości położonej w G. K., powiat g., stanowiącej w dacie przejęcia własność J. B.

I OW 124/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. B. w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , nr [...] orzekającego o przejęciu na własność Państwa nieruchomości ziemskich, położonych w K., stanowiących w dacie przejęci...

I OW 120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. A. dotyczącego stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] orzekającego o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości ziemskich, położonych w gromadzie K., należących w dni...
1   Następne >   +2   +5   +10   30