Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 1022/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

II SA/Gl 1022/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

II SAB/Gl 13/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1149/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 1022/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 961/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego adwokata J.B. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Gl 285/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-28

skarg M. B., A. B., M. K., R. K., Z. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 906/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Gl 906/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SAB/Gl 48/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie poza granicami kraju
1   Następne >   2