Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-25

Sprawa ze skargi R.O. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi R.O. na orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

I SA/Wa 2244/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1996/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1441/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2904/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przejęcia gospodarstwa rolnego

I OPP 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga H. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt IV SA/Wa 630/06

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi R.O. na orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

I SA/Wa 2152/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2365/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zwrotu wniosku