Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2375/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] lipca 2019 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2388/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia