Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 56/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Ł.