Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Ka 3189/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-26

Sprawa ze skargi W.Ś. i S.Ś. na czynności (pismo) Wojewody [...] w przedmiocie : przejęcia gospodarstwa rolnego

OW 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy R. (...), orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w O.

II SA/Bd 243/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-01

Sprawa ze skargi Wojciecha Ś. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości rolnej