Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 148/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, orzeczenia w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OSK 935/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, orzeczenia w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

II SA/Gl 584/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie odszkodowania za nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SA/Gl 776/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SA/Gl 417/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną