Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 915/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

II SA/Rz 54/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od całości kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...], w przedmiocie zwrotu nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa,