Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 776/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną